Portret u fotografiji

ana-portretPortret je umetnički prikaz ljudske glave ili poprsja. Ljudski portret predstavlja jedan od najvažnijih likovnih motiva u umetnosti, pa i u fotografiji. Kod portretne fotografije su bitna dva aspekta i to tehnički i sadržajni. Upotreba odgovarajućih objektiva, svetla, ambijenta, perspektive, ali i karaktera same ličnosti koju fotografišemo postaju bitni elementi dobrog portreta.

Siniša Stanišić photography

Muzičar

player