b_150_100_16777215_00_images_foto_dana_05.jpg

TREBINJE: Ministarstvo pravde Republike Srpske, uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, a koja će se održati u srijedu, 29. marta 2017. godine, u Skupštini Grada Trebinja, sa početkom u 11:00 časova.


Na javnu raspravu su pozvani predsjednici sudova i sudije parničnih odjeljenja, predstavnici organa uprave RS i upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, naučnih i stručnih institucija, organizacija civilnog društva i nevladinog sektora, kao i predstavnici medija, te fizička i pravna lica, sa ciljem da učestvuju u raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu utvrđivanju konačnog teksta Prijedloga zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

VH