b_150_100_16777215_00_images_ovciji-brod-istorija-1.jpg

NEVESINJE: Nevesinje je prepuno istorije. I tajni koje tek treba otkriti. Donosimo nove podatke o mostu Ovčiji brod.

Turistička organizacija je u proteklom periodu u pripremi za izradu projekta obnove mosta Ovčiji brod izvršila i detaljnija istraživanje vezana za period izgradnje. I ako je ovo jedan od najznačajnijih spomenika iz osmanskog perioda na području naše opštine o njemu nema skoro nikakvih podataka.
U koritu rijeke ispod samog mosta pronašli smo ploču sa natpisom na arapskom jeziku (tarih) a koja je stajala na ogradi mosta i srušena vjerovatno pri visokom vodostaju. Uspjeli smo je izvući iz korita ali nažalost ploča je prepolovljena a natpis, zbog dugogodišnjeg djelovanja vode, postao dosta nejasan.
Ipak uz saradnju sa stručnjacima iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu uspjeli smo pročitati dvije riječi a to su: HAJRAT I MAHMUD.
Hajrat znači čin koji osoba radi sa ciljem da zadobije nagrade ovoga i sledećeg života. Ukazuje na značenje neke zadužbine ili vakufa.
Stručnjaci iz muzeja ime na tarihu (natpisu) vezuju za onoga ko je tu zadužbinu zavjetovao ili ime sultana za čijeg vremena je most izgrađen. Nažalost ništa drugo nije više čitljivo. Zbog toga na osnovu vidljivosti teksta ovo je moguća interpretacija natpisa.
Da bi otkrili na koga Mahmuda se misli istražili smo turske deftere i detaljno proučili vezire, paše i begove koji su vladali ovim prostorima u tome periodu a kao jedine imućne ljude koji bi mogli osim sultana izgraditi zadužbinu ovog tipa. Ni jedno ime ne odgovra pretpostavljenom vremenu izgradnje, pa se sa velikom vjerovatnoćom, odnosi na sultana Mahmuda, koji je vladao od 1730 – 1754 godine i da je ovaj most podignut njemu u čast.
Kao istorijske dokaze koji potkrepljuju ovu tvrdnju uzeli smo izvore koji su nam dostupni a to su putopisi Evlije Čelebije koji je 1664 godine prošao ovim krajevima i detaljno opisao Nevesinje ali nigdje ne spominje most. Zanimljivo je i to da ga je put vodio preko Odžaka dalje prema Zovom dolu a nigdje ne spominje džamiju u Odžaku a predanje je vezuje da je izgrađena u isto vrijeme kada i Ovčiji brod i da je izgradila udovica bega Ljubovića 1625 godine. Još jedna istorijska činjenica koja negira ovo predanje je da Hana Ljubović, žena Osman bega koji je bio poznati pjesnik i pisao pod pseudonimom Hilmi, nije mogla tada biti udovica jer se sa sigurnošću zna da je njen muž učestovao u Kandijskom ratu koji je trajao 1645-1669 i živ dočekao sam završetak rata.
Ova ploča sa natpisom predstavlja do sada jedini materijalni dokaz na osnovu koga bi se mogla pobliže odrediti godina izgradnje mosta o kome do sada nema preciznih ni pouzdanih podataka.

b_150_100_16777215_00_images_ovciji-brod-istorija-3.jpg

b_150_100_16777215_00_images_ovciji-brod-istorija-5.jpg

b_150_100_16777215_00_images_ovciji-brod-istorija-2.jpg

b_150_100_16777215_00_images_ovciji-brod-istorija-4.JPG


VH