b_150_100_16777215_00_images_promo_mitrovdan01.jpg

NEVESINJE: Opštinska boračka organizacija Nevesinje 14.februara obilježava Dan boračke organizacije Republike Srpske-Dan boraca, Dan oslobođenja Nevesinja od fašizma i Dan Prvog srpskog ustanka.


Sa žaljenjem moramo konstatovati da i 23 godine poslije rata veliki broj naših saboraca živi životom nedostojnim čovjeka bez riješenih osnovnih pitanja, nadamo se da će u narednim godinama doći do znatnog poboljšanja položaja boračkih kategorija.
Djelimičnu odgovornost za ovakvo stanje snosimo i mi borci, jer smo dozvolili i pristali da nas podjele na naše i njihove i time umanje efikasnost naše borbe za poboljšanje položaja boraca.
Na ovaj svečani dan sa posebnim poštovanjem odajemo dužnu poštu našim poginulim saborcima, pa ćemo tim povodom položiti cvijeće na spomen-obilježja.
Dragi saborci, sretan Vam Dan Boračke organizacije Republike Srpske- Dan boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske!

ZA KRST ČASNI I SLOBODU ZLATNU!

v.d. Predsjednik OBO Nevesinje
Siniša Šipovac

REPUBLIKA SRPSKA
BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NEVESINjE
NEVESINjE
Broj: I-05-22/18
Datum: 13.02.2018. godine

O B A V J E Š T E Nj E