b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje06.jpg

NEVESINJE: Predavanje za pčelare

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa Udruženjem pčelara iz Nevesinja i odjeljenjem za privredu i poljoprivredu opštine Nevesinje organiuju predavanje za pčelare.
Predavanje će se održati dana 08.02.2018 godine /četvrtak/ u sali SO Nevesinje sa početkom u 12.oo časova .
TEMA: 1.Priprema pčelnjih društava za proljetnu pašu,
2.Uloga pčela u oprašivanju voća,

Ministarstvo poljoprivrede,
Šumarstva i vodoprivrede
Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi
Područna Jedinica Trebinje
Datum 06.02.2018 godine