b_150_100_16777215_00_images_panorama_NevesinjePanorama2.jpg

NEVESINJE: Raspisan oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta državnoj svojini putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.

 

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINjE
- Komisija za sprovođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije

Obavještavaju se zainteresovana lica da je dana 08.11.2017.godine u «Glasu Srpske» i na oglasnoj tabli opštine Nevesinje raspisan oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta državnoj svojini putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.


Predmet prodaje je neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini u svrhu izgradnje stambenih objekata na lokalitetu Lapčevine -stare (2 lokacije) , na lokalitetu radničko naselje u Miljevcu ( 3 lokacije), na lokalitetu Lapčevine-nove (6 lokacija) , i neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu Gvozd (1lokacija)

Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u svrhu izgradnje stambenih objekata na lokalitetu Lapčevine-stare , kao i na lokalitetu radničko naselje u Miljevcu iznosi 5KM/m2. Početna prodajna cijena na lokalitetu Lapčevine-nove iznosi 6 KM/ m2. Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata na lokalitetu u naselju Gvozd iznosi, 6 KM/ m2.

Prijave za učešće na licitaciji podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu «Glas Srpske» tj. do 24.11.2017. godine.

Prijave se podnose neposredno putem protokola u Centru za pružanje usluga građanima ili putem pošte na adresu: Opština Nevesinje, Cara Dušana 44 - Komisija za sprovođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije sa naznakom «prijava na licitaciju». Uz prijavu koja se nalazi u Centru za pružanje usluga priložiti dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10% od početne cijene nepokretnosti (minimalno 1.000 KM) i fotokopiju lične karte. Takođe se plaća i administrativna taksa u iznosu od 30,00 KM.

Licitacija-javno usmeno nadmetanje će se obaviti dana 27.11.2017. godine (ponedeljak) u prostorijama Opštine Nevesinje (velika sala) sa početkom u 11 časova.

Detaljnije uslove oglasa i skice mogu sva zainteresovana lica pogledati na oglasnoj tabli opštine Nevesinje, a za dodatne informacije se obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Miljanu Đurasoviću.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Momčilo Vukotić