b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje06.jpg

NEVESINJE: Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači opštine Nevesinje koji imaju aktivan status u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru korisnika podsticajnih sredstava, da mogu preuzeti zahtjeve za regresirano dizel gorivo u Poljoprivrednoj službi opštine (soba 107), a koji se odnose na zasnivanje novog ciklusa poljoprivredne proizvodnje u 2017/2018 godini.


Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel goriva ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja izvrše kupovinu dizel goriva za potrebe izvođenja jesenjih radova u količini do 20 l/ha za sve biljne kulture.
Korisnici kupuju regresirano dizel gorivo po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, na pumpi „NESTRO PETROL“ Nevesinje ili „ZIS Company“ d.o.o. Nevesinje, do 31 decembra 2017. godine.
Takođe je neophodno da korisnici obavezno ažuriraju podatke o aktivnim transakcionim, odnosno tekućim računima na bankama i u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kako bi im Ministarstvo poljoprivrede moglo prebaciti sredstva za podršku po hektaru, a koja su utvrđena u iznosu od 28 KM/ha.

R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA NEVESINjE
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Broj 04-330.3-28 /17
Datum: 05.10.2017. godine


O B A V J E Š T E Nj E