b_150_100_16777215_00_images_galerija_impresije_trka_konja.jpg

NEVESINJE:Nevesinjska olimpijada: Obavještenje o naknadama zainteresovanim licima 

Obavještavaju se svi zainteresovani subjekti za pružanje usluga na Bratačkom lugu, na dan 12.08.2017.godine (subota) i 13.08.2017. godine (nedelja), u vrijeme održavanja kulturno-sportske i turističke manifestacije „Nevesinjska olimpijada 2017“, da su obavezni podnijeti pismeni zahtjev nadležnom organu opštine Nevesinje - Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove (šalter sala), u periodu od 18.07.2017.godine, zaključno sa 10.08.2017.godine, radi određivanja lokacije za pružanje usluga. Lokacije će se određivati 11.08.2017.godine, sa početkom u 12,00 časova, a prema redoslijedu prijema potpunih zahtjeva, za vršenje usluga (zahtjev, odobrenje za rad i uplatnice za taksu i naknadu).
Za korišćenje prostora za pružanje ugostiteljskih usluga površine od 200 m2, koliko je minimum za ugostiteljsku radnju, plaća se naknada u iznosu od 350,00 KM, a za svaki m2 preko utvrđene površine, još dodatno 2,00 KM po m2, što će se konstatovati i naplaćivati na licu mjesta od strane nadležnog inspekcijskog organa, prilikom određivanja lokacije.

Naknade za korišćenje prostora po vrstama usluga, za nedelju (13.08.2017.), iznose:

• Ugostiteljske usluge (prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića) 350,00 KM
• Ugostiteljske usluge (prodaja pića i hrane u ug. obj.tipa:roštiljnica/
ćevabdžinica,buregdžinica,pečenjara,picerija,objekti brze hrane) 450,00 KM
• Usluge prodaje hrane ( u ug. objektima tipa:roštiljnica/ćevabdžinica,
buregdžinica,pečenjara,picerija,objekti brze hrane i sl.) 150,00 KM
• Poslastičarske usluge 50,00 KM
• Prodaja galanterije, bižuterije i suvenira 30,00 KM
• Pokretna prodavnica 200,00 KM
• Prodaja voća i povrća 50,00 KM
• Prodaja konfekcije (butik) 30,00 KM
• Lokacija za veliki ringišpil 350,00 KM
• Lokacija za mali ringišpil 200,00 KM
• Igre na sreću 100,00 KM

Subjekti koji su zainteresovani za pružanje usluga na dan 12.08.2017.god.(subota veče na nedelju), obavezni su uplatiti dodatnu naknadu u iznosu od 50% od propisane visine naknade po lokaciji, za pojedine vrste usluga, uz ograničenje radnog vremena do 02,00 časova.
Uz zahtjev za pružanje usluga, zainteresovani subjekti su dužni dostaviti:
- fotokopiju rješenja (odobrenja) za rad izdatog od nadležnog organa,
- dokaz o uplati opš.adm. takse na zahtjev i
- dokaz o plaćenoj naknadi za korišćenje prostora prema utvrđenom cjenovniku na žiro račun posebnih namjena ZA NEVESINjSKU OLIMPIJADU - za lokaciju na Bratačkom Lugu, kod UNIKREDIT BANKE broj 5517902221144192.
Nepotpuni zahtjevi neće se rješavati, a nadležni inspekcijski organi na licu mjesta će kontrolisati vršenje usluga.

Obavještavaju se građani da će se ulaznice (naljepnice) za putničke automobile naplaćivati u iznosu od 5,00 KM, i obavezno lijepiti na automobil na određenim ulaznim mjestima.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NEVESINjE
ORGANIZACIONI ODBOR „NEVESINjSKA OLIMPIJADA 2017“
Broj:02-012.10 - 133/17
Datum:17.07.2017. godine

O B A V J E Š T E Nj E

 PREDSJEDNIK
ORGANIZACIONOG ODBORA
  Milenko Avdalović