b_150_100_16777215_00_images_eshop1.jpg

NEVESINJE: Prijava zainteresovanih izlagača za 13. sajam prehrambenih proizvoda i ručnih radinost.

Obavještavamo zainteresovane izlagače za Trinaesti sajam prehrambenih proizvoda i ručnih radinosti, koji će se održati u subotu,12.08.2017. godine na prostoru gradske pijace, da se mogu prijaviti u opštini Nevesinje (Poljoprivredna služba, kancelarija 107) svakim radnim danom od 07 do 15 časova, ili na kontakt telefon 059/601-011 lokal 124.

Napomena: Svi zainteresovani izlagači su dužni prilikom prijave dostaviti broj tekućeg računa.

R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA NEVESINjE
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Poljoprivredna služba
Broj: 04-330.3- 21/17
Datum: 13.07.2017. godine.