b_150_100_16777215_00_images_galerija_jezero_Nevesinje-Jezero-Alagovac6.jpg

NEVESINJE: Nakon raspisanog javnog poziva opštine Nevesinje za rekonstrukciju i proširenje prečistača pitke vode na akumulaciji Alagovac predstavnici preduzeća koja su preuzela tendersku dokumentaciju danas su prisustvovali informativnom sastanku u kabinetu načelnika, a potom su obišli i lokaciju na kojoj će biti izvođeni radovi.

Potencijalnim ponuđačima prezentovani su zahtjevi investitora i obaveze izvođača radova. U Nevesinju su danas boravili predstavnici šest firmi iz Slovenije, Njemačke i BiH.
Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove Slobodan Šiljegović kaže da u liniji za prečišćavanje vode od sedam procesnih jedinica trenutno rade samo dvije – filtracija i završna dezinfekcija.

−Kroz ovaj projekat želimo da pokrenemo svih sedam jedinica, tako da postrojenje bude moderno i kvalitetno−naglašava Šiljegović. Dodaje da će proširenjem prečistača sadašnji nominalni kapacitet od 55 litara biti podignut na 66 l/s.

Otvaranje ponuda biće obavljeno 8. avgusta. Nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem u naredna tri mjeseca biće izvršeno projektovanje rekonstrukcije i proširenja prečistača. Početak radova očekuje se u januaru, a prečistač bi mogao biti u funkciji u junu naredne godine.

Šiljegović podsjeća da je ovo samo jedna od komponenti šireg projekta razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema koji opština Nevesinje provodi sa Vladom RS i Evropskom investicionom bankom.
Radio Nevesinje