b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: Javni poziv poslodavcima i invalidima za subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje invalida u 2017. godini.

Obavještavamo ratne vojne invalide sa najmanje 40% invalidnosti da je Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske zajedno sa JU Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske raspisalo Javni poziv poslodavcima i invalidima za subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje invalida u 2017. godini.
Krajnji rok za podnošenje prijava zainteresovanih invalida i poslodavaca JU Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida je 03.08.2017. godine.
Javni poziv i svi aplikacioni obrasci objavljeni su na internet stranici Fonda: www.fondinvrs.org, a dodatne informacije mogu se dobiti na telefon kancelarije Fonda: 052/240-952.

v.d. PREDSJEDNIK OBO NEVESINjE
Siniša Šipovac s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
OPŠTINSKA BORAČKA ORGANIZACIJA NEVESINjE
NEVESINjE
Broj: I-05-161/17
Datum: 05.07.2017. godine

O B A V J E Š T E Nj E