b_150_100_16777215_00_images_2017_5-sjednica-so-nevesinje-1.jpg

NEVESINJE: Najava 7. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine opštine Nevesinje („Službeni glasnik opštine Nevesinje“ broj 4/14)

S  A  Z  I  V  A  M
7. redovnu sjednicu Skupštine opštine Nevesinje za dan  20.06.2017. godine  (utorak) početkom u 10 časova u Velikoj sali opštine Nevesinje

Za sjednicu predlažem sljedeći:
       
D N E V N I    R E D

1.    Usvajanje zapisnika 6.redovne  sjednice Skupštine opštine
2.    Prijedlog Statuta opštine Nevesinje
Izvjestilac: Stručna služba Skupštine i Komisija za propise
3.    Nacrt Poslovnika o radu Skupštine opštine Nevesinje
Izvjestilac: Stručna služba Skupštine i Komisija za propise
4.    Prijedlog  Odluke o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Vjetropark  Grebak“ Nevesinje
Izvjestilac: Miljan Đirasović,samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju
5.    Prijedlog  Odluke o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Botin“ Nevesinje
Izvjestilac: Miljan Đurasović,samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje
 i ekologiju
6.    Prijedlog  Odluke o pristupanju izmjeni  Regulacionog plana „Vojni logor“
Izvjestilac: Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju
7.    Prijedlog  Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za izgradnju stambenih objekata
Izvjestilac: Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i   ekologiju
8.    Informacija o stanju  bezbjednosti na području opštine Nevesinje za protekli period    2017..godine
Izvjestilac: Slavenko Lučić, komandir Policijske stanice Nevesinje
9.    Izvještaj o stanju u oblasti informisanja za 2016. godinu
        Izvjestilac: Dragomir Grahovac,direktor JU Centar za informisanje i kulturu
        Nevesinje
10.    Izvještaj o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice za 2016.godinu sa prijedlogom mjera zaštite od požara
Izvjestilac: Drago Laketa, starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje
11.    Informacija o stanju i gazdovanju šumama na području opštine Nevesinje
Izvjestilac: Bogdan Botić, v.d. direktor ŠG „Botin“ Nevesinje
12.    Informacija o zaštiti životne sredine
Izvjestilac: Bojan Savić, samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine
13.    Informacija o statusu imovine „Natur-flora“  a.d. Nevesinje
Izvjestilac: Načelnik opštine Nevesinje
14.    Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora JU  Osnovna Muzička škola „ Sveti Roman Melod“ Nevesinje, ispred lokalne zajednice
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje
15.    Odbornička pitanja

REPUBLIKA SRPSKA                                                            
SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINJE                                                                          PREDSJEDNIK                                                               
Broj: 01- 013- 91/17                                                                                                       Momčilo Vukotić
Datum: 9.06. 2017. godine