b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: U okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica“, koji u BiH zajednički sprovode vlade Švedske i Švajcarske, Fondacija za razvoj i demokratiju organizovala je danas u kabinetu predsjednika SO Nevesinje otvoreni sastanak/tribinu sa odbornicima Skupštine opštine .Sastanku su prisustvovali predstavnici opštinske vlasti i  Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) koji su u dijalogu s odbornicima razmatrali  pitanje uključivanja mjesnih zajednica u proces donošenja skupštinskih odluka, institucionalnog  jačanja uloge MZ i unapređenja saradnje SO sa mjesnim zajednicama na području Nevesinja.

Dosadašnja praksa SO Nevesinje pokazala je da predstavnici MZ aktivno učestvuju u njenom radu i da nisu imali problema u ostvarivanju ciljeva koji su u  interesu građana.

Nivo saradnje opštinske vlasti sa mjesnim zajednicama na visokom je nivou i podržan mnogobrojnim mehanizmima komunikacija koji su prošli skupštinsku proceduru i koji se u praksi primjenjuju, a u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta postoji i sistematizovano radno mjesto koordinatora za  mjesne zajednice.

Podsjećamo da  je Opština Nevesinje prva u BiH diplomirala u projektu „Lokalno je primarno“kada su tokom trogodišnjeg programa uspješno  sprovedeni zahtijevi za standardizacijom procedura predlaganja i donošenja odluka s posebnim naglaskom na uključivanje građana u proces odlučivanja.

Projekat„Jačanje uloge mjesnih zajednica“  obuhvatio je 6 mjesnih zajednica na teritoriji Nevesinja-Luka, Bijenja, Pridvorci, Drežanj, Kifino Selo i Zovi Do, a koje su dobile računarsku opremu vrijednu više od 16.000 maraka.

Nakon sastanka sa odbornicima upriličen je i susret sa građanima i novoizabranim predsjednicima savjeta mjesnih zajednica.

. . .

Ovaj projekat vrijedan je 14,5 miliona KM, a za njegovo provođenje zadužen je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština i gradova.