b_150_100_16777215_00_images_2017_undp-projekt2017-2.jpg

NEVESINJE: Danas je u Opštini Nevesinje održan sastanak  u vezi sa projektom Dijaspora za razvoj, kroz koji je raspisan javni poziv za kandidovanje projekata iz ove oblasti.

Na javni poziv objavljen u okviru projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj D4D“ opština Nevesinje kandidovaće jedan od tri razmatrana projektna prijedloga u opštinskom Odsjeku za upravljanje razvojem. Tim povodom načelnik opštine Milenko Avdalović  organizovao je radno- konsultativni sastanak  sa saradnicima   i konsultantom projekta  Ninom Serdarevićem.
Prioritetni projektni  prijedlog odnosi se na unapređenje obima i kvaliteta usluga bolnice Nevesinje, drugi na pokretanje drvoprerade u saradnji sa dijasporom, a treći na selekciju ambalažnog otpada.

Trajanje 3:00


Projekat predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švajcarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).
-Koristeći sredstva projektnog fonda, ovaj poziv ima za cilj da, u saradnji s dijasporom, doprinese uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata, identifikovanih u okviru usvojenih integrisanih lokalnih razvojnih strategija, stavljajući na taj način potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja i doprinoseći boljem kvalitetu života u partnerskim jedinicama lokalne samouprave – rekao je Serdarević.
 Finansijski doprinos projektnog fonda po pojedinačnom projektu iznosi maksimalno 30.000 američkih dolara (54.060 KM), dok je obavezno sufinansiranje od strane JLS koja podnosi prijedlog projekta  minimalno 25% od traženog iznosa sufinansiranja iz projektnog fonda.
Projekat Dijaspora za razvoj D4D  će biti proveden do 2020. godine, a njegova vrijednost je oko 10,5 miliona KM, od čega je finansijski doprinos Vlade Švajcarske oko 9.320.000 KM.
Bosanskohercegovačka dijaspora procjenjuje se na oko 3 miliona ljudi povezanih u jaka udružanja širom svijeta i značajan su potencijal za investiranje u zavičaj.
Sanja Kovač

b_150_100_16777215_00_images_2017_undp-projekt2017-5.jpg

b_150_100_16777215_00_images_2017_undp-projekt2017-1.jpg

b_150_100_16777215_00_images_2017_undp-projekt2017-3.jpg

b_150_100_16777215_00_images_2017_undp-projekt2017-4.jpg

b_150_100_16777215_00_images_2017_undp-projekt2017-5.jpg