b_150_100_16777215_00_images_panorama_NevesinjePanorama2.jpg

NEVESINJE: Narodna biblioteka Nevesinje je dobila na poklon

nove naslove za svoj fond.

POKLON   KNJIGA  PRAVNOG  FAKULTETA  U   BEOGRADU   NARODNOJ BIBLIOTECI  NEVESINJE

1. ŠKULIĆ,  MILAN                               KRIVIČNO  PROCESNO  PRAVO
2. IGNJATOVIĆ ,ĐORĐE                         KRIMINOLOGIJA  
3. ALEKSIĆ, ŽIVOJIN                           KRIMINALISTIKA
4. MILOŠEVIĆ ,  MIROSLAV              RIMSKO  PRAVO
5. VASILJEVIĆ , MIRKO  S.                   KOMPANIJSKO  PRAVO
6. KRECA, MILENKO                                MEĐUNARODNO   JAVNO  PRAVO
7. POPOVIĆ, DEJAN                                PORESKO  PRAVO
8. GRUPA  AUTORA                                    MEĐUNARODNO   PRIVATNO   PRAVO
9. GRUPA   AUTORA                                   MEĐUNARODNO    PRIVATNO     PRAVO
10. GRUPA  AUTORA                                 PRAVNA  ISTORIJA  SRPSKOG  NARODA
11. ANTIĆ,OLIVER                                OBLIGACIONO   PRAVO
12. LILIĆ, STEVAN                                UPRAVNO  PRAVO   -  UPRAVNO  PROCESNO  PRAVO
13. ANTIĆ, OLIVER                                NASLEDNO  PRAVO 
14. VASILJEVIĆ, MIRKO                      TRGOVINSKO  PRAVO
15. MITROVIĆ, DRAGAN                       AUTONOMNO   PRAVO
16. KANDIĆ , LJUBICA                          ODABRANI  IZVORI   IZ  OPŠTE ISTORIJE  DRŽAVE  I PRAVA
17. POLOJAC, MILENA                         PRAKTIKUM   ZA   RIMSKO  PRAVO
18. DRAŠKOVIĆ, MARIJA                    PORODIČNO  PRAVO  I  PRAVA   DETETA
19. AVRAMOVIĆ, SIMA …ET.AL         UPOREDNA    PRAVNA  TRADICIJA 

Poklon Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Narodnoj biblioteci
Nevesinje1    Gilmour, Petre    Sexy football   
2    Glanville, Brian    Football memories   
3   
Stil, Danijela                    Tajne   
4    Andrić, Ivo    U Zindanu   
5    Andrić, Ivo    Zlostavljanje   
6    Andrić, Ivo    Zanos i stradanje...   
7    Andrić, Ivo    Most na Žepi   
8    Andrić, Ivo    Trup   
9    Andrić, Ivo    Priča o vezirovom slonu   
10    Andrić, Ivo    Kod kazana   
11    Andrić, Ivo    Anikina vremena   
12    Balzak    Devojka sa zlatnim očima   
13    Banović, Petar    Bratova igra   
14    Finmor, Džon    Robin Hud   1. 2.   
15    Bačić, Jelena    Pismo gospođe Vilme   
16    Bjelica, Isidora    Sama   
17    Bodler, Šarl    Iz ,,Cveća zla''   
18    Bojić, Milutin    Pesme   
19    Vajld, Oskar    Duh   
20    Vejergans, Fransoa    Tri dana kod majke   
21    Vujnović, Nikola    Zavet dalekom snu   
22    Vuković, Čedo    Letilica profesora Bistrouma   
23    Gajić, Ljubomir    Sunce iza Neven gore   
24    Gete    Bajka   
25    Gomien, Dona    Kratak vodič kroz...   
26    Erlend,  Lu    Volvo  Kamioni   
27    Domanović, Radoje    Vođa   
28    Dostojevski, Fjodor    Zimske beleške   
29    Dučić, Jovan    Pesme  1   
30    Dučić, Jovan    Pesme  2   
31    Dučić, Jovan    Pesme  3   
32    Đerić, Zoran    Pesnik i njegova senka   
33    Đukanović, Danijela    Zmijanjski vez   
34    Ernandes, Felisberto    Niko nije palio svetiljke   
35        Odjeci   
36    Ignjatović, Jakov    Jedna ženidba   
37    Ilić, Vojislav    Zbirka pesama za decu   
38    Isaković, Antonije    Kroz granje   
39    Isaković, Antonije    Nadnica za strah   
40    Isaković, Antonije    Dvoje   
41    Jakšić,Đura    Jedna noć   
42    Dedijer ,V    Sarajevo  1914     1.2.   
43    Jovanović, Jovan-ZMAJ    ,,Đulići''   
44    Karadžić, Vuk    Srpske narodne pripovetke   
45    Karadžić, Vuk    Kovčežić   
46    Kafka, Franc    Pripovetke   
47    Kordić, Mile    Jelena 93   
48    Kuljanin ,Branimir    Istocno pitanje u ruskoj misli   
49    Dalmacija ,Stevo    Rječnik govora Potkozarja   
50    Dalmacija ,Stevo    Ijekavski govor  Potrozarja   
51    Dostojevsi    Bele noći   
52    London, Džek    Porportakovo nadmudrivanje   
53    Vels    Ukradeni  bacil   
54    Marfi, Džozef    Moć podsvijesti   
55    Milatović, Petar    Rođeni stranci   
56    Maj ,Karl    Jedooki Džo   
57    Molijer    Tvrdica   
58    Kipling    Čovek  koji je hteo da bude kralj   
59    Nastasijević, Momčilo    Pesme   
60    London ,Džek    Matuhijeva  kuća    
61    Nušić, Branislav    Hajduci   2 deo   
           
62    Nušić, Branislav    Gospođa ministarka   
63    Nušić, Branislav    Mister Dolar   
64    Nušić, Branislav    Sumnjivo lice   
65    Petković, Vladislav    Pesme   
66    Petković, Vladislav    Utopljene duše   
67    Pištalo, Vladimir    Tesla, Portret..   
68    Po, Alan    Ubistva   
69    Popović, Jovan    ,,Ženidba i udadba''   
70    Praća, Dušan    Šušnjarski šumor   
           
           
71    Selimović, Meša    Tvrđava   
72    Sremac, Stevan    Proza   
73    Trninić, Miroslav    Ekonomske pojave...   
74    Turgenjev, Ivan    Drumska Gostionica   
75    Turgenjev, Ivan    Breter   
76    Turijačanin, Zorica    Lampa na pisaćem stolu   
77    Ujević, Tin    Lelek sebra   
           
78    Hasert, Kurt    Crna Gora 1   
           
79    Crnjanski, Miloš    Komentari poezije   
80    Crnjanski, Miloš    Eseji   
81    Čehov    Veštica   
82    Čehov    Paviljon br.6   
83    Čehov    Žene   
           
           
84    Šiler, Fridrih    Najlepše pesme   
85        Darovi evropske priče   
86        Solar Energy   
87        Savremeni materijali   
88        Klizišta u RS kao posljedica..   
89        Monografija 20 godina   
90        Disu u gostima   
91        Svi su drugačiji   
92        Priručnik o realizaciji...   
93        Domaći kolači