b_150_100_16777215_00_images_panorama_NevesinjePanorama1.jpg

NEVESINJE: Obavještenje o obaveznom sanitarnom pregledu.

Sanitarne preglede, za lica koja po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Sl.glasnik Republike Srpske'', br.14/10) podliježu zdravstvenom nadzoru, obaviće Javna zdravstvena ustanova, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske – Regionalni centar Trebinje, u saradnji sa Domom zdravlja Nevesinje, dana 30. 05. i 31.05.2017. godine (utorak i srijeda), u prostorijama Doma zdravlja Nevesinje, u vremenu od  8,00 do 13,00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Domu zdravlja Nevesinje, na telefon 059/ 601-031 ili u Regionalnom centru Trebinje na telefon 059/ 240-715.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NEVESINJE
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Broj: 04-510-10/17
Datum: 16.05.2017.godine
O B A V J E Š T  E NJ E                                                                                                      Opštinski
                                                                                                inspektor za hranu
                                                                                                   Vanja Tamindžija
                                                                                           _____________________