NEVESINJE: Obavještavaju se ratni vojni invalidi od  I  do VI kategorije i članovi porodica poginulih boraca da je objavljen javni poziv  za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje.

OBAVJEŠTAVAJU SE RATNI VOJNI INVALIDI OD  I  DO VI KATEGORIJE I ČLANOVI PORODICA POGINULIH BORACA DA JE OBJAVLJEN JAVNI POZIV  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE .
U JAVNOM POZIVU UTVRĐENI  SU KRITERIJUMI ZA PRIJAVLJIVANJE , POSTUPAK IZBORA KORISNIKA, TROŠKOVI I VREMENSKI ROK ZA REALIZACIJU PROJEKTA.
    JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN  U „GLASU SRPSKE“ 11.04.2017. GODINE I NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE NEVESINJE 13.04.2017. GODINE.
    PROJEKTOM BANJSKE REHBILITACIJE  RVI I ČLANOVA PORODICA POGINULIH BORACA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE ZA 2017. GODINU, ZA OPŠTINU NEVESINJE PLANIRANA JE BANJSKA REHABILITACIJA ZA 10 KORISNIKA.
    ROK ZA PODNOŠENJE PISMENOG ZAHTJEVA SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM JE 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA NA OGLASNOJ TABLI OPŠTINE.
    ZAHTJEV SE PODNOSI ODJELJENJU ZA OPŠTU UPRAVU.
    OBRAZAC ZAHTJEVA MOŽE SE PREUZETI U ŠALTER SALI OPŠTINE.

KONTAKT TELEFON ZA DODATNE INFORMACIJE  I PRAVNU POMOĆ:059/601-239.

REOUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NEVESINJE
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
BROJ:05-563-10/17
DATUM:12.04.2017. GODINE
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU