b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinje02.jpg

NEVESINJE: Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica na području grada održani su juče, a građani su glasali na 17 biračkih mjesta poimenično za kandidate političkih partija i grupa građana. Donosimo nezvanične rezultate ovih izbora.

IZBORI ZA SAVJET MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE NEVESINJE

9.4.2017. GODINE

BROJ  GLA7SOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  NEVESINJE 1  

Biračko   mjesto  001

 KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE NEVESINJE 1

 

R.b.

Prezime i ime

Ukupan br. glasova

 1.  

Kokotović Ljubo - Savez nezavisnih socijaldemokrata

136

 1.  

Bratić  Nebojša - Srpska demokratska stranka

90

 1.  

Ivanović Dragan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

85

 1.  

Bratić Danijela -  Srpska demokratska stranka

85

 1.  

Perin Dijana-  Srpska demokratska stranka

79

 1.  

Đurasović Miljan -  Srpska demokratska stranka

76

 1.  

Ivanišević Ivana -  Srpska demokratska stranka

75

 1.  

Tepurić Nemanja -  Srpska demokratska stranka

75

 1.  

Vujović Ratko - Srpska demokratska stranka

69

 1.  

Kecman Anica - Savez nezavisnih socijaldemokrata

61

 1.  

Savić Marko - Savez nezavisnih socijaldemokrata

56

 1.  

Milanović Branislav - Savez nezavisnih socijaldemokrata

55

 1.  

Gušić Slobodan - Socijalistička partija

55

 1.  

Vuković Goran  -  Socijalistička partija

55

 1.  

Stajić Irena - Socijalistička partija

53

 1.  

Obiđanović Rada - Savez nezavisnih socijaldemokrata

43

 1.  

Dželetović Aljonka -  Socijalistička partija

38

 1.  

Gutić Vanja - Savez nezavisnih socijaldemokrata

37

 1.  

Bukvić Ivana - Socijalistička partija

31

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  NEVESINJE 2  

Biračko   mjesto  002

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE  Biračko   mjesto  002

 

 

 

1.     

Budalić Miloš - Savez nezavisnih socijaldemokrata

97

2.     

Bratić Aleksandar- Savez nezavisnih socijaldemokrata

91

3.     

Ivezić Miloš- Savez nezavisnih socijaldemokrata

87

4.     

Ivanović Vaso - Savez nezavisnih socijaldemokrata

84

5.     

Baćina Dijana  -Srpska demokratska stranka

83

6.     

Brenjo Saša -  Savez nezavisnih socijaldemokrata

80

7.     

Glogovac Jelena- Savez nezavisnih socijaldemokrata

79

8.     

Kilibarda  Jelena-  Savez nezavisnih socijaldemokrata

73

9.     

Čabrilo Dušan -  Srpska demokratska stranka

69

10.   

Kokotović Miomir -  Srpska demokratska stranka

68

11.   

Savić Vladan -  Srpska demokratska stranka

64

12.   

Avdalović Andrijana-  Srpska demokratska stranka

59

13.   

Rašović Aleksandar – Socijalistička partija

46

14.   

Grahovac Marko – Socijalistička partija

30

15.   

Ivaniš Miljan – Socijalistička partija

20

16.   

Grahovac Radmila – Socijalistička partija

12

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  NEVESINJE 3  

Biračko   mjesto  003

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE  NEVESINJE 3  

 

 

 

1.     

Vujičić Miljan-Savez nezavisnih socijaldemokrata

123

2.     

Grahovac Bojan- Partija demokratskog progresa

99

3.     

Kovačević Bosa-Srpska demokratska stranka

99

4.     

Vujičić Rajko-Srpska demokratska stranka

93

5.     

Kostić Goran-Savez nezavisnih socijaldemokrata

89

6.     

Andrijašević Neđo-Srpska demokratska stranka

80

7.     

Janjić Miroslav-Savez nezavisnih socijaldemokrata

72

8.     

Milošević Biljana-Savez nezavisnih socijaldemokrata

70

9.     

Radić Dragan-Savez nezavisnih socijaldemokrata

66

10.   

Ćorić Danijela-Savez nezavisnih socijaldemokrata

66

11.   

Bukvić Vladimi-Srpska radikalna stranka

62

12.   

Nastić Milan-Narodni demokratski pokret

45

13.   

Andrijašević Radoslava-Savez nezavisnih socijaldemokrata

43

14.   

Samardžija Milan-Socijalistička partija

28

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  NEVESINJE 4  Biračko   mjesto  004

 

 

 

1.     

Zirojević Milenko-Savez nezavisnih socijaldemokrata

175

2.     

Kovač Nataša-Srpska demokratska stranka

145

3.     

Žerajić Milica-Srspka demokratska stranka

142

4.     

Golijanin Žarko-Savez nezavisnih socijaldemokrata

140

5.     

Mićević Dražan-Srspka radikalna stranka Republike Srpske

137

6.     

Savić Bojan-Srpska demokratska stranka

113

7.     

Banjak Verica-Srpska demokratska stranka

82

8.     

Soldo Novaj-Savez nezavisnihg socijaldemokrata

68

9.     

Gambelić Goran-Srpska demokratska stranka

63

10.   

Terzić Slavciša-Narodni demokratski pokret

58

11.   

Slavić Slavica-Savez nezavisnih socijaldemokrata

57

12.   

Stajić Božo-Srpska demokratska stranka

57

13.   

Vesna Vujović-Savez nezavisnih socijaldemokrata

54

14.   

Trbonja Ljiljana-Savez nezavisnih socijaldemokrata

32

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  RILJA 

                                           BIRAČKO  MJESTO  005

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE  RILJA

 

 

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Kovačević Dragoljub -Partija demokratskog progresa

20

2.     

Kovačević Milosav-Srpska demokratska stranka

15

3.     

Nastić Predrag - Narodni demokratski pokret

7

4.     

Andrić Radenko-Srpska Radikalna stranka RS

7

5.     

Beštić Branko  - Savez nezavisnih socijaldemokrata

4

 

 

U K U P N O:

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  UDREŽNJE

                                           BIRAČKO  MJESTO  006

 

 

 

 KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE   UDREŽNJE

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Kljakić Čedo-Savez nezavisnih socijaldemokrata

41

2.     

Ivanović Branka-Savez nezavisnih socijaldemokrata

37

3.     

Vujadinović Mlađo-Srpska demokratska stranka

31

4.     

Šipovac Milenko-Srpska radikalna stgranka RS

25

5.     

Šipovac Srđan-Savez nezavisnih socijaldemokrata

25

6.     

Dragović Milen-Savez nezavisnih socijaldemokrata

24

7.     

Kljakić VeselinPartija demokratskog progresa

19

8.     

Lizdek Tanja-Savez nezavisnih socijaldemokrata

16

 

Ukupno

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  ODŽAK 

Biračko   mjesto  007

 

 KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE   ODŽAK

 

 

 

1.     

Šipovac Anto-Srpska demokratska stranka

227

2.     

Damjanac Zoran-Savez nezavisnih socijaldemokrata

204

3.     

Lazović Pero-Srpska radikalna stranka Republike Srpske

189

4.     

Glogovac Miroslav- Srpska demokratska stranka

181

5.     

Nastić Milan-Partija demokratskog progresa

168

6.     

Ivezić Branka- Srpska demokratska stranka

168

7.     

Brenjo Perica- Savez nezavisnih socijaldemokrata

165

8.     

Šipovac Ljubomir- Savez nezavisnih socijaldemokrata

160

9.     

Radulović Tanja- Savez nezavisnih socijaldemokrata

132

10.   

Radan Mira- Savez nezavisnih socijaldemokrata

129

 

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  BIOGRAD 

Biračko   mjesto  008

 

 

 KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE BIOGRAD

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Pojužina Miroslav-Savez nezavisnih socijaldemokrata

104

2.     

Čolović Milenko- Savez nezavisnih socijaldemokrata

102

3.     

Bulajić Katja- Savez nezavisnih socijaldemokrata

83

4.     

Lažetić Nenad- Savez nezavisnih socijaldemokrata

67

5.     

Parović Zorica- Savez nezavisnih socijaldemokrata

67

6.     

Lizedek Radmilo-Grupa građana

62

7.     

Parović Radivojka-Grupa građana

33

8.     

Kulaš Veljko-Srpska demokratska stranka

32

9.     

Pojužina Ljubomir-Partija demokratskog progresa

30

10.   

Spremo Milan-Grupa građana

27

11.   

Lažetić Maja-Grupa građana

24

12.   

Kokotović Mirjana-Grupa građana

21

 

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  ZOVI DO 

Biračko   mjesto  009

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE   ZOVI DO

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Zečević Bojan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

91

2.     

Kovač Mirjana - Savez nezavisnih socijaldemokrata

85

3.     

Gutić Slobodan - Srpska demokratska stranka

83

4.     

Botić Milanka - Savez nezavisnih socijaldemokrata

83

5.     

Gutić Momčilo - Savez nezavisnih socijaldemokrata

82

6.     

Vujović Radmilo-  Grupa građana

73

7.     

Ivezić Dragan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

57

8.     

Benderać Milijana - Srpska demokratska stranka

Samardžić Milimir Srpska demokratska stranka

37

9.     

28

       

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  ISTOČNI BIOGRAD

Biračko   mjesto  010

 

 

 KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE  ISTOČNI BIOGRAD

 

 

 

 

1.     

Zubac Miljan- Savez nezavisnih socijaldemokrata

50

2.     

Zubac Željka- Savez nezavisnih socijaldemokrata

43

3.     

Čampara Branislav -  Savez nezavisnih socijaldemokrata

43

4.     

Kuljić Maja- Savez nezavisnih socijaldemokrata

41

5.     

Mučibabić Zorica -  Srpska demokratska stranka

31

6.     

Kuljić Milan- Savez nezavisnih socijaldemokrata

21

7.     

Mučibabić Blagoje- Srpska demokratska stranka

4

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA   LUKAVAC

Biračko   mjesto  011

 

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE   LUKAVAC

 

 

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Cvijetić Božidar - Srpska demokratska stranka

19

2.     

Nikolić Vladimir - Savez nezavisnih socijaldemokrata

19

3.     

Bošnjak Slobodan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

19

4.     

Gušić Dragan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

15

5.     

Daković Aleksandra - Srpska demokratska stranka

14

6.     

Romović Radivojka -  Savez nezavisnih socijaldemokrata

14

7.     

Daković Božo - Srpska demokratska stranka

13

8.     

Nikolić Ivana - Savez nezavisnih socijaldemokrata

12

9.     

Grahovac Milivoje - Srpska radikalna stranka RS

8

10.   

Romović Miloš - Socijalistička partija

5

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA   DREŽANJ

Biračko   mjesto  012

 

 

 

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE DREŽANJ

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Ivković Dragan - Socijalistička partija

21

2.     

Vujović Velibor-Partija demokratskog progresa

16

3.     

Ivković Goran - Savez nezavisnih socijaldemokrata

13

4       

Janjić Milan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

11

5       

Vujović Jadranka - Savez nezavisnih socijaldemokrata

11

 

 

 

 

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA   GRABOVICA

Biračko   mjesto  013

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE GRABOVICA

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Petković Špiro - Grupa građana

37

2.     

Petković Vječeslav - Srpska demokratska stranka

16

3.     

Šipovac Mile - Srpska demokratska stranka

16

4.     

Đerić Miljan-Srpska demokratska stranka

11

5.     

Đerić Miljana- Srpska demokratska stranka

7

6.     

Šipovac Mladenka - Srpska demokratska stranka

5

 

 

U K U P N O:

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  LUKA

Biračko   mjesto  014

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE   LUKA

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Papić Dušan-Partija demokratskog progresa

51

2.     

Bulajić Miroslav-Partija demokratskog progresa

38

3.     

Bulajić Sanja-Savez nezavisnih socijaldemokrata

37

4.     

Vujičić Aleksandar- Savez nezavisnih socijaldemokrata

32

5.     

Duka Rajko-Srpska demokratska stranka

27

6.     

Zlojo Azra-Stranka demokratske akcije

24

7.     

Telebak Aleksandra- Partija demokratskog progresa

23

8.     

Duka Radmilo-Savez nezavisnih socijaldemokrata

4

 

 

 

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  BIJENJA

Biračko   mjesto  016

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE Bijenja

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.     

Radović Milan - Savez nezavisnih socijaldemokrata

59

2.     

Knežević Žarko - Grupa građana „Bijenja“

55

3.     

Rašović Željko - Srpska demokratska stranka

54

4.     

Okuka Siniša - Srpska demokratska stranka

49

5.     

Čabrilo Jelica - Grupa građana „Bijenja“

47

6.     

Okuka Zdravko- Srpska demokratska stranka

47

7.     

Okuka Milomir - Grupa građana „Bijenja“

44

8.     

Vulić Nenad - Grupa građana „Bijenja“

38

9.     

Čabrilo Gordana - Grupa građana „Bijenja“

36

10.   

Pejičić Milosava - Srpska demokratska stranka

31

11.   

Ajvaz Branka - Srpska demokratska stranka

27

12.   

Dakić Biljana - Savez nezavisnih socijaldemokrata

25

13.   

Džemić Admir - Stranka demokratske akcije

21

14.   

Samardžić Ilija - Savez nezavisnih socijaldemokrata

18

15.   

Knežević Danijela - Savez nezavisnih socijaldemokrata

11

16.   

Čabrilo Svetozar - Savez nezavisnih socijaldemokrata

9

 

BROJ  GLASOVA  PO  KANDIDATIMA   MJESNA ZAJEDNICA  KIFINO SELO

Biračko   mjesto  017

 

KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE   Kifino Selo

R.b.

Prezime i ime

Ukupan broj glasova

1.      

Grahovac Radmilo-Savez nezavisnih socijaldemokrata

153

2.      

Jelačić Jovan-Socijalistička partija

144

3.      

Ćabak  Milan-Savez nezavisnih socijaldemokrata

132

4.      

Jonlija Dijana-Savez nezavisnih socijaldemokrata

111

5.      

Jonlija Milan-Savez nezavisnih scojaldemokrata

103

6.      

Jonlija Tatjana-Socijalistička partija

102

7.      

Vukotić Ljubomir-Socijalistička partija

93

8.      

Andrić Tanja-Savez nezavisnih socijal demokrata

80

9.      

Savić Suzana-Socijalistička partija

78

10.   

Gušić Vojin-Grupa građana „Bratač“

72

11.   

Pejičić Miloš-Socijalistička partija

62

12.   

Savić Strahinja-Partija demokratskog progresa

46

13.   

Bogdanović Ranko-Srpska demokratska stranka

21

14.   

Jaredić Milosav-Srpska radikalna stranka

20

15.   

Samardžić Miljan-Narodni demokratski pokret

9

 

                                                                                                  Ukupno