b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje05.jpg

NEVESINJE: Poziv za izmirenje dugovanja za vodu

Pozivamo sve građane, samostalne preduzetnike i ostala pravna lica, koji imaju dugovanja prema ovom preduzeću po osnovu računa za utrošenu vodu, usluge kanalizacije ili priključenja na mrežu, da svoje obaveze izmire ili da se najdalje do dana 30.04.2017. godine, obrate upravi ovog preduzeća u cilju postizanja dogovora o načinu izmirenja duga (reprogram). Nakon isteka naznačenog roka neće postojati mogućnost zaključivanja ugovora o reprogramu duga. Korisnici koji ne postupe u skladu sa ovim pozivom bit će sankcionisani isključenjem sa mreže i podnošenjem tužbe nadležnom sudu, čime će njihove obaveze biti uvećane za iznos sudskih troškova i zateznih kamata.
Istovremeno, pozivamo korisnike koji u svom objektu nemaju ugrađen vodomjer, da su dužni da se u naznačenom roku obrate upravi ovog preduzeća zahtjevom za ugradnju vodomjera. U suprotnom, protiv istih će biti preduzete zakonom propisane mjere.
UPRAVA