b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: : Obavještavamo zainteresovane poljoprivredne proizvođače opštine Nevesinje da će se u velikoj sali opštine Nevesinje održati osnivačka skupština Udruženja proizvođača krompira sa sledećim temama:


- Donošenje odluke o imenovanju predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara,
- Donošenje odluke o osnivanju „Udruženja Proizvođača krompira“ opštine Nevesinje,
- Donošenje odluke o licu ovlaštenom za zastupanje i predstavljanje Udruženja,
- Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja,
- Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Udruženja,
- Donošenje odluke o usvajanju Statuta Udruženja

Osnivačka skupština će se održati 16. 03. 2017. godine sa početkom u 11 časova.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA NEVESINjE
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Broj: 04-330.3-5/17
Datum:13.03.2017. godine


O B A V J E Š T E Nj E