b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje07.jpg

NEVESINJE: Najava 4. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine opštine Nevesinje („Službeni glasnik opštine Nevesinje“ broj 4/14)

S A Z I V A M
4. redovnu sjednicu Skupštine opštine Nevesinje za dan 10.03.2017. godine (petak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali opštine Nevesinje


Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D


1. Usvajanje zapisnika 3. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta budžeta opštine Nevesinje za 2017. godinu
Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d.načelnik Odjeljenja za finansije

3. Prijedlog Odluke o promjeni namjene utroška kreditnih sredstava
Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d. načelnik Odjeljenja za finansije

4. Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Nevesinje
Izvjestilac: Slavenko Lučić, komandir Policijske stanice Nevesinje

5. Program rada i poslovanja javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje za 2017.godinu (Dom zdravlja Nevesinje, JU Centar za informisanje i kulturu Nevesinje, Centar za socijalni rad Nevesinje, JU Narodna biblioteka Nevesinje, JU Dječijeg vrtića“ Sveta Evgenija carica Milica,Turistička organizacija Nevesinje)
Izvjestilac: Žarko Tamindžija, v.d. direktor Dom zdravlja Nevesinje, Dragomir Grahovac, JU Centar za informisanje i kulturu Nevesinje, Goran Ivković, v.d. direktor Centar za socijalni rad Nevesinje, Zoran Kisić, direktor JU Narodna biblioteka Nevesinje, Milena Kapor, v.d. direktor JU Dječijeg vrtića“ Sveta Evgenija carica Milica, Miroslav Marić, v.d. direktor Turističke organizacije Nevesinje

6. Plan i program rada Teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje za 2017. godine
Izvjestilac: Drago Laketa, starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje

7. Program rada Štaba civilne zaštite opštine Nevesinje za 2017.godinu
Izvjestilac: Mladen Zubac, viši stručni saradnik za civilnu zaštitu

8. Izvještaj o radu inspekcijskih službi i komunalne policije za 2016.godinu
Izvjestilac: Šef odsjeka za inspekcijske i poslove, načelnik komunalni policije, tržišni inspektor, inspektor za hranu/zdravstveni inspektor, veterinarski inspektor, poljoprivredno/vodni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, komunalni policajac

9. Analiza stanja lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu i Program sanacije i održavanja za 2017 godinu
Izvjestilac: Milutin Samardžić, zamjenik načelnika opštine

10. Infomacija o realizaciji Strategije razvoja opštine Nevesinje 2014-2023. god za 2016.godinu
Izvjestilac: Vasilije Buha, šef Odsjeka za upravljanje razvojem

11. Prijedlog odluka i rješenja po preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH

- Prijedlog Rješenja o poništenju Rješenja Skupštine opštine Nevesinje broj 01/013-170/15 od 04.12.2015. godine
- Prijedlog Rješenja o razrešenju Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar za socijalni rad, JU Narodna biblioteka Nevesinje)
- Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar za socijalni rad)
- Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar za socijalni rad)
Izvjestilac: Komisija za propise

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar za socijalni rad)
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar za socijalni rad)
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

14. Odbornička pitanja
REPUBLIKA SRPSKA PREDSJEDNIK
SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINjE Momčilo Vukotić s.r.
BROJ: 01/013- 42/17
DATUM, 27.02.2017.godine