b_150_100_16777215_00_images_stories_nevesinje_nevesinje-fontana-001.jpg

NEVESINJE: U okviru projekta razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema u opštini Nevesinje finansiranog sredstvima Evropske investicione banke, načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović potpisao je danas Ugovor o nabavci specijalizovanog vozila za pražnjenje septičkih jama u vrijednosti 269.100 KM.


Predstavnik Konzorcijuma ''Aqua q sistems'' d.o.o. Bijeljina i „Resor“ Gadžin Han, Vlado Kovačević, potpisao je ugovor u ime isporučioca i prema njegovim riječima isporuka vozila očekuje se u roku od 90 dana, a za rukovanje će biti potrebno provesti određenu obuku.
Potreba za ovakvim vozilom u Nevesinju postoji odavno, ali uslovi za nabavku stečeni su tek kroz pomenuti projekat.

Kovačević je rekao da je vozilo za pražnjenje septičkih jama i čišćenje kanalizacionih cijevi veoma isplativo i da može samo sebe održavati.
Specijalno kombinovano vozilo „Kanal džet“ ima dvostruku namjenu - služi za pročišćavanje kanalizacije vodenim mlazom pod visokim pritiskom, ali i za usisavanje muljevitog sadržaja. Ove dvije funkcije mogu da se vrše i pojedinačno i istovremeno, čime je omogućeno brzo, efikasno i ekonomično čišćenje i održavanje kanalizacione mreže.
Šiljegović je potvrdio da će vozilo biti predato na korištenje JP „Vodovod“ i podsjetio da je kroz isti projekat ovom preduzeću već isporučeno 200 vodomjera.

Sanja Kovač