b_150_100_16777215_00_images_promo_berkovici-015.jpg

BERKOVIĆI: Radovi na izgradnji Mini hidrocentrale „Do“ na rijeci Bregavi su u punom jeku.

Inestitor „Strajko“ d. o. o iz Trebinja po dobijanju svih potrebnih dozvola i saglasnosti krenuo je sa radom.Izgradnjom pomenute mini hidrocentrale proizvele bi se dodatne količine elektične energije, opštinski budžet bi se povećao,otvorit će se nova radna mjesta.Mini hidrocentrala imaće instalisanu snagu 2,00 MW sa proizvodnjom 9,279 GWh.
Vodozahvat za mini hidrocentralu je na izvorištu rijeke Bregave u Dolu, a voda će kanalom zatvorenog tipa ići do turbina u dužini od 1664 metra.
Trenutno su u toku radovi na izgradnji mosta preko rijeke Bregave i pristupnih puteva,a stope za most bi trebale biti završene u toku sledeće sedmice , a nakon toga postavljaće se konstrukcija mosta predviđena da može podnjeti teret od 80 tona.
Opština Berkovići