b_150_100_16777215_00_images_stories_balkan_press_vlada_rs.jpg

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na izradi Srednjoročne strategije upravljanja dugom Bosne i Hercegovine, te  Odluku o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju RS-a za sanaciju kompleksa Kasarne „Krajiških brigada“ Zalužani.Ukupan iznos zaduženja biće obezbijeđen kod domaćih finansijskih, saopšteno je nakon sjednice Vlade RS-a.

Kreditna sredstva namijenjena su za: izgradnju tri nova objekta, sanaciju i adaptaciju deset postojećih objekata, sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju dva postojeća objekta i vanjsko uređenje kompleksa.

Prošle godine je Vlada RS-a odlučila da će u toj kasarni biti smješten Centar za obuku policije, te da će za sanaciju biti neophodno oko 6,5 miliona KM.

Iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS-a saopšteno je da je usvojena i Informacija o napretku projekta zaštite od poplavnih voda rijeke Drine na području grada Bijeljine.

Da bi otpočela izgradnja drinskog nasipa za zaštitu šireg područja grada Bijeljine potrebna su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koja, prema Glavnom projektu, iznose oko 4.200.00,00 KM. Za radove u 2017 godini potrebno je obezbijediti 1.500.000,00 KM, navodi se u saopštenju.

Vlada je, takođe, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Fena