b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-6.jpg

NEVESINJE: Večeras održana javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Nevesinje za narednu godinu.

Cilj večerašnje rasprave je bilo uključivanje javnosti u donošenju odluke o trošenju novca iz budžeta opštine u 2018. godini, kao i određivanje prioriteta u finansiranju kapitalnih i drugih projekata. Načelnik opštine Nevesinje, Milenko Avdalović,  je sa svojim saradnicima upoznao prisutne predstavnike mjesnih zajednica, predstavnike udruženja građana i organizacija sa Nacrtom budžeta za 2018. godinu i odgovarao na pitanja.

Dio večerašnje rasprave možete pogledati u video - prilogu

Trajanje 30:00Javna rasprava o budžetu je sastavni dio aktivnosti donošenja Nacrta budžeta i zaključci sa ove rasprave biće uzeti u obzir prilikom donošenja Odluke o budžetu za 2018. godinu.

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-1.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-10.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-2.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-3.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-4.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-5.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-8.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-9.jpg

b_150_100_16777215_00_images_javna-rasprava-budzet-2018-7.jpg

VH