crkvapost01

NEVESINJE: Donosimo video zapis iz naše arhive, ovaj put sa proslave Nove godine po julijanskom kalenadaru u Nevesinju 2005. godine.

 

VIDEO:


TRAJANJE:06:39

Julijanski kalendar je proistekao iz reforme rimskog kalendara, uveo ga je Julije Cezar 46. pne., na snagu je stupio 45. pne. (709. ab urbe condita). Izabran je nakon konsultacija sa astronomom Sozigenom Aleksandrijskim, verovatno je zamišljen tako da aproksimira trajanje tropske godine, poznate bar od Hiparhovog vremena. Redovna godina kalendara ima 365 dana, podeljene u 12 meseci; svake četvrte godine se dodaje prestupni dan. 
Julijanski kalendar je u nekim zemljama (naročito pravoslavnim) ostao u upotrebi do 20. v. kao nacionalni kalendar.

Još uvek ga koriste neke nacionalne pravoslavne crkve (među kojima i srpska), Sveta Gora u Grčkoj i Berberi u Sjevernoj Africi. One pravoslavne crkve koje više ne koriste julijanski kalendar, nisu prihvatile gregorijanski kalendar, već revidirani julijanski kalendar, po predlogu naučnika Milutina Milankovića.

Wikipedia