petkovic05

NEVESINJE: Uzgajanje matičnog stada za priplod "romanovske rase" za Sinišu Petkovića iz Nevesinja i Slavišu Njegića iz Dvorova kraj Bijeljine, pokazao se kao odličan poslovni projekat, jer na domaćem i inostranom tržištu vlada veliko interesovanje za ovu zanimljivu rasu.
Siniša i Slaviša trenutno imaju dvije farme ''Aleksej'' – u Semberiji i Hercegovini sa matičnim stadom.

Imali smo priliku da razgovaramo na farmi ''Aleksej'' u Nevesinju o ovoj zanimljivoj rasi sa Sinišom Petkovićem koji se vratio iz Australije u kojoj je živio i radio od 1997. do 2008. godine.
"Iako je ova grana poljoprivrede složena, intenzivno radim na propagiranju i širenju romanovske rase. U radu primjenjujem sve savremene metode i radim na prikupljanju novih potencijala", priča Siniša Petković.
Siniša na svojoj farmi u Nevesinju ima 16 krvnih linija ovnova ''romanovske'' rase i jednu rasu ''teksel'' ovce.
petkovic02

''Romanovsku rasu karakteriše visoka plodnost i velika vitalnost jagnjadi. Otpornija je na bolesti, niske temperature, pa joj nevesinjska klima odgovara. Izuzetno se dobro pokazala sa ukrštanjem sa našom rasom ''pramenka''. Godišnje na svijet donese između 4 i 6 jagnjadi u dva jagnjenja zbog čega se ubraja u najplodniju rasu na svijetu. Rekord je 11 živorođenih jagnjadi u jednom leglu, a kod nas bi rezultati trebali da budu, nakon druge generacije meleza, četiri do šest u dva jagnjenja'', kaže Petković.

petkovic03

''Resorno ministarstvo Vlade RS treba uskoro da odobri 20% veće podsticaje za gajenje rase ''romanovski'' i njeno ukrštanjem sa ''pramenkom'' . Nevesinje ima prirodne resurse da njeguje tradicionalan način uzgoja ovaca i već nekoliko godina u saradnji sa nadležnim službama radi na unapređenju ovčarstva u Srpskoj. Resorno ministarstvo je prošle godine usvojilo program za ovčarstvo s ciljem da se popravi proizvodni rezultat po grlu uz plansko parenje ovaca sa ovnovima romanovske rase, koji će već u prvoj generaciji podići plodnost za više od 75%.
petkovic04

Što se tiče plasmana, otvoreno je tržište Turske, Belgije i Francuske, ali nemamo dovoljan kapacitet koliko ova tržiišta traže. Zbog toga sada radimo na povećanju broja farmera koji bi počeli sa gajenjem ove rase na domaćem tržištu, kako bi se traženi kapaciteti u inostranstvu zadovoljili, Nevesinje može, svojim prirodnim uslovima, da bude jedan od najvećih centara za uzgoj ovaca i priplodnih grla, kao i proizvodnju kvalitetnog mesa i mlijeka na ovim prostorima'', naglašava Petković.

petkovic06

Siniša kaže da su u planu i stručna predavanja koja bi farmere dodatno edukovala i omogućila im efikasniji rad u ovoj oblasti. Jedno od tih predavanja je predviđeno za 18. februar ove godine. Opština Nevesinje je takođe, prepoznala potencijal ove rase i pružiće podršku farmerima koji se budu odlučili za njen uzgoj. Uzgajanje ove rase je ekonomski opravdano i vraća uloženi novac za 18 mjeseci.

 KARAKTERISTIKE
Rasa ovce ''romanovski'' nastala je u oblasti Volge. Ima malu, uglastu glavu sa zaobljenom lobanjom, uzdignutim i pokretnim ušima. Visina grebena ovaca je 60-62, a ovnova oko 63 cm. Prosječna tjelesna masa ovaca iznosi oko 50 kg, a ovnova oko 70 kg.
Ovce ove rase veoma rano polno sazrevaju. Mlada grla su polno zrela sa 5-6 meseci, a u priplod ženska grla ulaze sa 10-12 meseci. Muška grla u priplod ulaze prvi put kada navrše 18 meseci starosti.
Ovce romanovske rase se odlikuju veoma velikom plodnošću. Od 100 ovaca dobija se u prosjeku 200-250 jagnjadi. Međutim, ako se jagnje dva puta godišnje od 100 ovaca dobija se i 400-600 jagnjadi.
Novorođena jagnjad su veoma vitalna i brzo uvećavaju svoju tjelesnu masu. U intenzivnom tovu, mlada grla od 90 dana prosečno imaju 23-25 kg.
Kod ovaca ove rase dosta dobro je izražena sposobnost za proizvodnju mlijeka. U laktacionom periodu od 100 dana, ovce u prosjeku proizvedu 100-150 kg mlijeka, a rekorderke proizvedu i po 200 kg mlijeka, pa i više.


Siniša Stanišić / VirtualnaHercegovina.com