stecci kalufi

Na području opštine Nevesinje evidentirano je oko 3000 stećaka. Najveća nekropola se nalazi u selu Mijatovci na lokalitetu Kalufi. Lokacija se nalazi u podnožju planine Crvanj kod sela Mijatovci, sa dobrim prilazom.

 

STEĆCI. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika koja je najveću nekropolu stećaka (452 stećka) na lokalitetu Kalufi u selu Krekovi, zaseok Mijatovci ocijenila i uvrstila u I kategoriju kulturno-istorijskih spomenika. Nevesinjska opština sa 3884 primjeraka zauzima prvo mjesto po brojnosti u BiH.  Lokacija je jedna od najvećih nekropola na teritoriji BiH.


 

FOTO GALERIJA:

.

Photography Siniša Stanišić