b_150_100_16777215_00_images_promo_nevesinjsko-polje06.jpg

NEVESINJE: Juče je održana 4. redovna sjednica SO Nevesinje. Donosimo kompletan audio zapis.

Na  sjednici Skupštine opštine Nevesinje u fokusu je bio Nacrt budžeta za ovu godinu, koji je nakon temeljne rasprave usvojen većinom glasova u iznosu od 6,55 miliona maraka. Vršilac dužnosti Odjeljenja za finansije Zorka Umićević  prezentovala strukturu planiranih prihoda i rashoda naglašavajući da je dokument proslijeđen i Ministarstvu finansija RS. Planirano je da naredne sedmice bude provedena i javna rasprava.

Najviše prihoda treba da se ostvari putem indirektnih poreza, a u strukturi rashoda najveća stavka su tekući troškovi.


Donosimo audio zapis sa ove sjednice.

KLIKNI DA EMITUJEŠ!

 

D N E V N I    R E D   


1.    Usvajanje zapisnika 3. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

2.    Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta budžeta opštine Nevesinje za 2017. godinu
Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d.načelnik Odjeljenja za finansije

3.    Prijedlog Odluke o promjeni namjene utroška kreditnih sredstava
Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d. načelnik Odjeljenja za finansije

4.    Informacija o stanju  bezbjednosti na području opštine Nevesinje
Izvjestilac: Slavenko Lučić, komandir Policijske stanice Nevesinje

5.     Program rada i poslovanja javnih ustanova čiji je osnivač  opština Nevesinje za  2017.godinu  (Dom  zdravlja Nevesinje, JU Centar za  informisanje i kulturu Nevesinje, Centar za socijalni rad Nevesinje, JU Narodna  biblioteka Nevesinje, JU Dječijeg vrtića“ Sveta Evgenija  carica Milica,Turistička organizacija Nevesinje)
Izvjestilac:  Žarko Tamindžija, v.d. direktor Dom zdravlja Nevesinje, Dragomir Grahovac,  JU Centar za  informisanje i kulturu Nevesinje, Goran Ivković, v.d. direktor Centar za socijalni rad Nevesinje, Zoran Kisić,  direktor JU Narodna  biblioteka Nevesinje,  Milena Kapor, v.d. direktor JU Dječijeg vrtića“ Sveta Evgenija  carica Milica, Miroslav Marić, v.d. direktor  Turističke organizacije Nevesinje

6.    Plan i program rada Teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje za 2017. godine
Izvjestilac: Drago  Laketa, starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje

7.    Program rada Štaba civilne zaštite opštine Nevesinje za 2017.godinu
Izvjestilac:  Mladen Zubac, viši stručni saradnik za civilnu zaštitu

8.    Izvještaj o radu inspekcijskih službi i komunalne policije za 2016.godinu
Izvjestilac: Šef odsjeka za inspekcijske i poslove, načelnik komunalni policije, tržišni inspektor, inspektor za hranu/zdravstveni inspektor, veterinarski inspektor, poljoprivredno/vodni inspektor, urbanističko-građevinski inspektor, komunalni policajac

9.    Analiza stanja lokalnih puteva i ulica  i drugih javnih objekata od značaja za opštinu i Program sanacije  i održavanja za 2017 godinu
Izvjestilac: Milutin Samardžić, zamjenik načelnika opštine

10.    Infomacija o realizaciji Strategije razvoja opštine Nevesinje 2014-2023. god  za  2016.godinu
Izvjestilac:  Vasilije Buha, šef Odsjeka za upravljanje razvojem

11.    Prijedlog odluka i rješenja po preporuci Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH

-    Prijedlog  Rješenja o poništenju Rješenja Skupštine opštine Nevesinje broj  01/013-170/15 od  04.12.2015. godine
-    Prijedlog  Rješenja  o razrešenju Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar  za socijalni rad, JU Narodna biblioteka Nevesinje)
-    Prijedlog Odluke o ponovnom raspisivanju konkursa  za izbor i imenovanje Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar  za socijalni rad)
-    Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje  članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar  za socijalni rad)
Izvjestilac: Komisija za propise

12.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar  za socijalni rad)
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

13.    Prijedlog  Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje ( JZU Dom zdravlja Nevesinje,JU Centar za informisanje i kulturu, JU Centar  za socijalni rad)
Izvjestilac: Komisija  za izbor i imenovanje

14.    Odbornička pitanja
REPUBLIKA SRPSKA                                             PREDSJEDNIK
SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINJE                            Momčilo Vukotić s.r.
BROJ: 01/013- 42/17
DATUM, 27.02.2017.godine