b_150_100_16777215_00_images_promo__MG_1777.jpg

NEVESINJE:Donosimo snimak 2. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

Odbornici lokalnog parlamenta su najviše raspravljali o prijedlogu Odluke o usvajanju rebalansa budžetu opštine Nevesinje za 2016.godinu i prijedlogu Odluke o privremenom finasiranju opštine Nevesinje za period 01.01.do 30.03.2017. godine.

KLIKNI DA EMITUJEŠ!

D N E V N I    R E D


1.    Usvajanje Zapisnika sa 1. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

2.    Verifikacija mandata novoizabranih odbornika

3.    Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa budžetu opštine Nevesinje za 2016.godinu
          Izvjestilac:  Zorka Umićević, v.d.načelnik Odjeljenja za finansije

4.    Prijedlog Odluke o izvršenju rebalanasa  budžeta opštine Nevesinje za  2016. g
            Izvjestilac:  Zorka Umićević, v.d. načelnik Odjeljenja za finansije

5.    Prijedlog Odluke o privremenom finasiranju opštine Nevesinje za period 01.01.do 30.03.2017. godine
Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d. načelnik Odjeljenja za finansije
  
6.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za 2017. godinu
    Izvjestilac: Zorka Umićević, v.d. načelnik Odjeljenja za finansije

7.    Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Nevesinje na dan 31.12.2016. godine
Izvjestilac: Slobodan Šiljegović v.d. načelnik Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

8.    Prijedlog Odluke o visini odborničkog dodatka  odbornicima u Skupštine  opštine Nevesinje
Izvjestilac: Načelnik opštine

9.    Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017. g
Izvjestilac: Slobodan Šiljegović,v.d. načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove

10.    Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana  „Botin“
Izvjestilac:Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju

11.    Prijedlog Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana  „Vjetropark Grebak“
Izvjestilac: Miljan Đurasović,samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju

12.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za izgradnju stambenih objekata
Izvjestilac: Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju

13.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti   na icijativu  Opštinske boračke organizacije Mjesni odbor Zovi Do  za  izgradnju spomen obilježja
Izvjestilac: Miljan Đurasović, samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje i ekologiju

14.    Prijedlog  Odluke o usvajanju Programa rada zimske službe za 2016/2017. godinu na teritoriji opštine Nevesinje
Izvjestilac: Miomir Kokotović, Samostalni stručni saradnik za puteve

15.    Prijedlog Odluke o usvajanju Plana korišćenja sredstava za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara u opštini Nevesinje za 2017. godinu
Izvjestilac: Drago Laketa, starješina TVJ Neevsinje

16.    Program rada Skupštine opštine za 2017. godinu
Izvjestilac: Stručna služba Skupštine opštine

17.    Prijedlog Rješenja o razrješenju stalnih radnih tijela  Skupštine opštine
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

18.    Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine
    Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

19.    Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Centra za socijalni rad Nevesinje zbog isteka mandata
Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanje

20.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad Nevesinje

21.    Odbornička pitanja