b_150_100_16777215_00_images_panorama_NevesinjePanorama1.jpg

NEVESINJE: Lokalni parlament je održao 33.redovnu sjednicu, ujedno i poslednju u ovoj kalendarskoj godini. Donosimo kompletan AUDIO snimak sa ovoga događaja.

Odbornici su  najviše pažnje posvetili Odlukama o usvajanju  rebalansa i izvršenja budžeta opštine Nevesinje za 2015. kao i Odlukama o usvajanju i izvršenju budžetu za narednu godinu. Usvojene su i Odluke o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2016. godinu, kao i Infomacija o realizaciji Strategije komunikacije sa javnošću  opštine Nevesinje  za protekli period tekuće godine.

Ono što bi moglo posebno interesovati građane Nevesinja je i Odluka o utvrđivanju stope poreza koja će se primjenjivati na nepokretnosti za 2016.

Na našem sajtu možete preslušati kompletan sadržaj ove sjednice.

KLIKNI DA EMITUJEŠ!
D N E V N I    R E D


1.    Usvajanje Zapisnika sa 32. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje

2.    Prijedlog  Programa rada  Skupštine opštine Nevesinje za 2016. godinu
Izvjestilac: Novka Dabarčić, sekretar Skupštine opštine

3.    Prijedlog Odluke o usvajanju  rebalansa budžetu opštine Nevesinje za 2015 godinu
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije

4.    Prijedlog Odluke o izvršenju rebalansa   budžeta opštine Nevesinje za  2015. godinu
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije

5.    Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Nevesinje za 2016. godinu
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije

6.    Prijedlog Odluke o izvršenju  budžeta opštine Nevesinje za  2016. godinu
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije

7.    Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2016. godinu
Izvjestilac: Velemir Repović, samostalni stručni saradnik za programiranje i razvoj

8.    Infomacija o realizaciji Strategije komunikacije sa javnošću  opštine Nevesinje  za protekli period tekuće godine
Izvjestilac:Sanja Kovač, Radna grupa za izradu strategije komunikacija
          
9.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti za 2016. godinu
 Izvjestilac: Momčilo Šiljegović, načelnik opštine Nevesinje
                                                   
10.    Odbornička pitanja

VH