b_150_100_16777215_00_images_galerija_impresije_nevesinjsko_zimsko_jutro.jpg

NEVESINJE:U petak 4.12. održana je 32. redovna sjednica Skupštine opštine Nevesinje.  Na našem sajtu možete preslušati kompletan sadržaj ove sjednice.

Na 32. po redu sjednici Skupštine opštine Nevesinje  raspravljalo se o izvršenju i rebalansu budžeta, te planovima opštinskih prihoda i rashoda za narednu godinu.Predstavljen je Prostorni plan opštine, a usvojeni su i  programi zajedničke komunalne potrošnje, zimske službe održavanja puteva i utrošaka sredstava od vodnih naknada. Donesena su rješenja o imanovanju vršioca dužnosti članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje.

Na našem sajtu možete preslušati kompletan sadržaj ove sjednice.

KLIKNI DA EMITUJEŠ!

DNEVNI RED

1.    Usvajanje Zapisnika sa 31. redovne sjednice Skupštine opštine Nevesinje
2.    Prijedlog Odluke o usvajanju Prostornog  plana opštine Neevsinje
Izvjestilac:Miljan Đurasović, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne  poslove, Gordana Jevtić, Institut za građevinarstvo Banja Luka
3.    Prijedlog Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva/ nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji
Izvjestilac: Darko Marić, potpredsjednik Skupštine opštine     
4.    Izvještaj o realizaciji budžeta opštine Nevesinje za devet  mjeseci 2015. god.
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije
5.    Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžetu opštine Nevesinje za 2015 godinu
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije
6.    Prijedlog Odluka o usvajanju Nacrta budžeta opštine Nevesinje za 2016. godinu
Izvjestilac:  Ljiljana Buha, načelnik Odjeljenja za finansije
7.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kategorizaciji puteva na teritoriji opštine Nevesinje
Izvjestilac: Miomir Kokotović, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne  poslove
8.    Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2016. godinu
Izvjestilac: Velemir Repović, samostalni stručni saradnik za programiranje i razvoj
9.    Prijedlog Odluke o usvajanju Plana korištenja sredstvava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području opštine Nevesinje za realizaciju
Izvjestilac: Drago Laketa ,Teritorijalna vatrogasna jedinica Nevesinje
10.    Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu
Izvjestilac: Miloš Kapor, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove
11.    Prijedlog Odluke o usvajanju Programa o načinu utroška prihoda prikupljenih na osnovu posebnih vodnih naknada za 2016. godinu
Izvjestilac: Velemir Repović, samostalni stručni saradnik za programiranje i razvoj
12.    Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje( Doma zdravlja Nevesinje, Centra za socijalni rad Nevesinje,   Javne ustanove Centar za informisanje i kulturu Nevesinje,  Narodne biblioteke Nevesinje)
Izvjestilac: Komisija za propise
13.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje  članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji je osnivač opština Nevesinje( Doma zdravlja Nevesinje, Centra za socijalni rad Nevesinje,   Javne ustanove Centar za informisanje i kulturu Nevesinje,  Narodne biblioteke Nevesinje)
Izvjestilac: Komisija za propise
14.    Analiza rada i stanja Mjesnih zajednica opštine Nevesinje
Izvjestilac: Ljubica Benderać, viši stručni saradnik za mjesne zajednice i radne knjižice
15.    Prijedlog Programa  zimske službe za održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu  2015/2016. godina  na teritoriji opštine Nevesinje
Izvjestilac: Miomir Kokotović, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno- komunalne  poslove
16.    Infomacija o realizaciji Politike omladinskog organizovanja opštine Nevesinje  za protekli period tekuće godine
Izvjestilac: Darko Marić, potpredsjenik Skupštine opštine
17.    Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JZU  Dom zdravlja Nevesinje
18.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Upravnog odbora  JZU Dom zdravlja Nevesinje
19.    Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Nevesinje
20.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Nevesinje
21.    Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Nevesinje
22.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Nevesinje
23.    Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora  JU Centar za informisanje i kulturu Nevesinje
24.    Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Upravnog odbora JU Centar za informisanje i kulturu Nevesinje.
25.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor Upravnog odbora JU čiji je osnivač opština Neevsinje( Doma zdravlja Nevesinje, Centra za socijalni rad Nevesinje,   Javne ustanove Centar za informisanje i kulturu Nevesinje,  Narodne biblioteke Nevesinje)
Izvjestilac: po tačkama od  17- 25 Komisija za izbor i imenovanje
26.    Odbornička pitanja