od pobune do pokora

Jovan Bratić

Od pobune do pokora

Od početka do svršetka,

od prvoga do zadnjega,

preko cveća pa do smeća,

do stradanja i do sveća.

Od slobode pa do boja.

od nemira do spokoja.

I bez časti radi vlasti.

Od gorčine pa do slasti.

Od ruine pa do blaga,

do anđela ili vraga.

Od života pa do smrti,

svet se vrti!

Od osmeha pa do plača.

Od buketa pa do mača.

Preko stida i bez vida,

do golgote i do zida.

Od neznanja pa do zvanja.

Od korova do oranja.

Od krvnika pa do žrtve.

Iz živijeh pa u mrtve.

Od zvizdana pa do leda.

Od čemera pa do meda.

Od patuljka sve do diva,

čovek pliva!

Od koraka pa do milje,

preko snova sve do zbilje.

Od šapata preko vriska.

Od dodira pa do stiska.

Od jagnjeta pa do vuka.

Od pevanja do jauka.

Iz šatora sve do dvorca.

Od monaha pa do borca.

Od molitve pa do kletve.

Preko setve radi žetve.

Iz nesreće preko sreće,

život kreće!

Od otrova pa do leka.

Od trenutka sve do veka.

Od leptira do sokola.

Od pobune do pokora.

Od radosti pa do tuge.

Od zaprege pa do pruge.

Iz propasti prema nadi.

Iz raskoši pa do gladi.

Od izlaska do zalaska.

Od tišine pa do praska.

Od nezgode pa do zgode,

san slobode!