krik sapata

Jovan Bratić

Krik Šapata

Kada sklopiš oči, ugledaćeš slutnju,

nepoznate ruke od zagrljaja blaže;

ugledaćeš svoje juče, danas, sjutra,

sve svijetle dvore – i krilate straže.

Od tople riječi, tama nije jača;

časovi se srećni – skrivaju u trenu.

Kao britke note velikih svirača,

galebovi zoru – razigraće snenu!

Zalutali oblak širi svoja krila,

grabeći ka dugi – ispod plava svoda.

Kao neka snažna vanvremenska sila,

zaplesaće zemlja, vatra, dim i voda!

2003.